تبلیغات
رمز شهادت - الا روح طوفانی مرتضی
رمز شهادت
 
ای کاش ما هم رمز شهادت را می فهمیدیم

اللّهمّ صَلِّ على مُحمُدٍ و على آلِ مُحمّدٍ كَمَا صَلَّیتَ عَلى آلِ اِبراهیمَ اِنَّكَ حَمیدٌ مجیدٌ اللّهمّ بارِك علَى مُحَمّدٍ و على آل محمد كما باركتَ على آل ابراهیمَ اِنّكَ حمیدٌ مجیدٌ

 الا روح طوفانی مرتضی
 سلیمان تسلیم امر قضا
از آن دم که در خون شنا کردی
مرا با جنون آشنا کردی
جنون را با حیرت درآمیختی
قلم را با غیرت دربرانگیختی
بگو نسبتت با شهیدان چه بود
که مرغ دلت سویشان پر گشود
چه ها کرد با تو حق در شام قدر
که همسفره با شهیدان بدر
ببخشای اگر از تو دم میزنم
ویا در حریمت قدم میزنم
 برآنم که درک ولایت کنم
مبادا که ترک ولایت کنم
کنون خالی از عجب خودبینیام
پر سکر آوای آوینی ام
به صحرا روانم به هرزه گرد
مهیای تیغم به عزم نبرد
به خون میتپد تو سن سرکشم
سزد تا چوتیر ازکمان پرکشم
زبان سرخ و سرسبز و دل زخمناک
خوش آندم که در خون رفتم چاک چاک
سرسبز گر سرخ گردد رواست
که این شیوه شیعه مرتضاست
مرا غیر از آهنگ خون چاره نیست
جنون زاده را جز جنون چاره نیست
 به فردای قحطی به امر امیر کشم
 نعره ای گرم و توفان ضمیر
به مردانگی خامه را بشکنم
قلم یاز آهنگ خون میکند
جنون زاده عزم جنون میکند  

مرحوم آغاسی

لوگوی دوستانتمامی حقوق این وبلاگ برای رمز شهادتمحفوظ می باشد.